Wszystkie zajęcia prowadzimy również online

Dla szkoły

Raport „Pierwsze kroki na rynku pracy 2018. Polska edycja badania absolwentów i studentów” (źródło: Deloitte) wskazuje, że coraz mniej młodych ludzi radzi sobie ze stresem. Firma identyfikuje także znaczący brak umiejętności liderskich wśród młodzieży. Braki te wynikają często z podstawy programowej kształcenia ogólnego, która nie jest dostosowana do współczesnych czasów. Skutkuje to coraz gorszą edukacją uczniów oraz blokowaniem kreatywności nauczycieli. 

Rodzice podczas wyboru szkoły dla swoich dzieci coraz świadomiej oceniają jej działania w kierunku rozwoju istotnych kompetencji. Oczekują oni, że poza standardową realizacją programu, szkoła będzie wychodzić naprzeciw nowoczesnym trendom, posiadając bogatą i rozwojową ofertę zajęć pozalekcyjnych.

 Czego uczymy?

Nie wszystkie umiejętności pożądane w obecnych czasach jesteśmy w stanie wykształcić podczas tradycyjnych zajęć szkolnych. Na większość z nich trzeba poświęcić dodatkowy czas i zastosować inne metody nauczania. Wśród kompetencji szczególnie istotnych, ale trudno dostępnych w polskim systemie edukacji, warto wymienić:

Krytyczne myślenie

Autoprezentację i
wystąpienia publiczne

Łatwość dyskutowania i przedstawiania swoich poglądów

Umiejętności liderskie

Umiejętność
pozyskiwania
i filtrowania informacji

Kompetencje
obywatelskie

Nasze produkty

Szkolenia dla nauczycieli

Nawet najlepsi pedagodzy potrzebują narzędzi pozwalających im wyzwolić potencjał swoich uczniów. Dysponujemy długoletnim doświadczeniem współpracy z nauczycielami, opierającej  się na zasadach partnerstwa i przekazywania wiedzy praktycznej, przydatnej w wykorzystywaniu konkretnych metod w dydaktyce. Inwestycja w szkolenia dla nauczycieli pozwoli na utrwalenie jej rezultatów na wiele lat. Przekazana wiedza jest uniwersalna i nadaje się do wykorzystania na niemal każdych zajęciach

Przykładowe tematy szkoleń dla nauczycieli: 

 1. Debata jako narzędzie dydaktyczne
 2. Nauka krytycznego myślenia w procesie dydaktycznym
 3. Informacja zwrotna jako element edukacyjny

Warsztaty dla uczniów

Uczniom potrzebne są zajęcia pozwalające na rozwój umiejętności obywatelskich, liderskich oraz komunikacyjnych. Warsztaty stworzone przez One Speech pozwalają na zorientowanie ucznia na polepszenie kompetencji w zakresie, który jest niełatwy do zrealizowania podczas tradycyjnych lekcji. Wszystkie nasze zajęcia są skupione na dyskusjach z uczniami i praktyce, dzięki której zdecydowanie lepiej zrozumieją poznane metody.

Przykładowe tematy szkoleń to:

 1. Radzenie sobie ze stresem
 2. Argumentacja i wyrażenie własnego zdania
 3. Krytyczne myślenie i metody radzenia sobie z manipulacją

Przygotowanie do egzaminów ustnych

Egzaminy to jeden z najbardziej stresujących momentów w szkolnym życiu każdego ucznia. Dodatkowa niechęć i stres pojawiają się w momencie, gdy egzamin jest ustny. Uczeń musi wtedy udowodnić swoją wiedzę z danej tematyki, a ponadto pokonać tremę i dobrze się zaprezentować. Stres jest pogłębiony tym, iż uczniowie nie mają na co dzień zajęć przygotowujących ich do takiego wyzwania, a co za tym idzie – odczuwają brak doświadczenia i wprawy. 

Debata pokazowa

W szkole miejsce ma wiele ważnych wydarzeń. Zamiast podniosłego apelu lub mało ciekawego wykładu, debata oksfordzka może być wydarzeniem, budującym zainteresowanie i interakcję między uczniami. Jej zaletą jest dowolność w kwestii tematu – może on dotyczyć problemu społecznego, działalności ważnej dla szkoły postaci czy oceny historycznych wydarzeń. 

Możemy w pełni zorganizować debatę pokazową lub jedynie pomóc w konkretnych aspektach jej prowadzenia. 

Więcej na temat debaty oksfordzkiej można przeczytać tutaj.

Szkolne Koła Debat

Ważnym aspektem rozwoju młodzieży jest regularność. Właśnie tym charakteryzują się cotygodniowe spotkania w ramach Szkolnych Kół Debat. Są to zajęcia pozalekcyjne, na których młodzież przeprowadza debaty trenując umiejętności autoprezentacji, argumentacji czy kulturalnej dyskusji. Podczas ich trwania, przedstawiamy różne metody prezentacyjne, sprawdzamy progres uczniów podczas debat treningowych oraz przygotowujemy do różnych turniejów.

Pakiet „Retoryka w szkole”

Pakiet “Retoryka w szkole” to idealne rozwiązanie dla szkół, chcących kompleksowo zadbać o rozwój istotnych kompetencji wśród większej liczby uczniów i nauczycieli. Jest to autorski program One Speech, którego celem jest zadbanie o całościowy wzrost poziomu retoryki w danej szkole. To ważne, biorąc pod uwagę, że rodzice oraz uczniowie coraz częściej wybierają te placówki, które są w stanie zapewnić zajęcia zarówno ciekawe, jak i rozwijające młodego człowieka.

 • szkolenia kadry nauczycielskiej
 • materiały dla uczniów 
 • warsztaty otwarte dla uczniów
 • certyfikat „Retoryka w szkole”

Nasze doświadczenie:

Trenerzy One Speech dysponują wieloletnim doświadczeniem w pracy z kadrą nauczycielską jak również z młodzieżą szkolną na każdym etapie edukacji. Pracowaliśmy dotychczas między innymi z: 

Rekomendacje

Kuba przeprowadził mnie przez cały rozwój debatancki – od nauki podstaw argumentacji, przez strukturę wypowiedzi po wsparcie w prowadzeniu własnej drużyny jako kapitanka i tutorka. Oprócz umiejętności analitycznych i zaawansowanej retoryki, Kuba wykształcił we mnie bezwzględny szacunek do rozmówcy i zdolność uważnego słuchania. Warsztaty i spotkania, w których miałam okazję uczestniczyć były zawsze świetnie przygotowane, wciągające i często niekonwencjonalne. Kuba posiada unikatową umiejętność angażowania wszystkich uczestników i generowania kreatywnego myślenia. Przede wszystkim jednak, jest ciepłą i inspirującą osobą, dzięki której mój rozwój debatancki korelował z rozwojem personalnym.

Jagna Olejniczak

absolwentka V LO w Krakowie
studentka III roku prawa na London School of Economics and Political Science

Wykorzystanie debaty oksfordzkiej na lekcjach pozwala nauczycielowi na aktywizację uczniów, uczniom daje możliwość rozmowy na trudne tematy. Pamiętać jednak należy, że najistotniejsze dla procesu edukacji są etapy retorycznego opracowania mowy: inventio czyli nauka o pomysłach, dispositio tworzenie logicznej kompozycji, elocutio - wysławianie myśl i pamięciowe opanowanie napisanego tekstu, oraz actio czyli  wygłaszanie.  „Idealna mowa” to nie tylko słowa i argumenty to też gesty, postawa, dykcja, modulacja głosem i walka ze stresem i właśnie tego uczą debaty.

dr Olga Błyskal

nauczyciel II LO w Krakowie

Z panem Krzysztofem Bułą, jako dyrektor szkoły, stale współpracuję od niemal dekady. Realizujemy wspólnie rozmaite programy i projekty związane z debatami. Pan Krzysztof na przestrzeni tych lat dał się poznać, jako znakomity trener, który posiada doskonałe przygotowanie merytoryczne oraz bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Jego zaangażowanie i pasja, z jakimi zawsze oddaje się realizowanemu przedsięwzięciu, wiele razy owocowały sukcesami młodzieży w licznych turniejach debat. Współpracę z Panem Krzysztofem Bułą cenię sobie bardzo wysoko. Jestem przekonany, że podejmowanie razem z nim przedsięwzięć rozwijających umiejętności i pogłębiających wiedzę uczniów w wielu zagadnieniach z rozmaitych dziedzin będących przedmiotami debat, jest godne polecenia.

Piotr Grójec

Dyrektor Zespołu Szkół w Wolbromiu

Mikołaj Krupa i Jakub Kozłowski prowadzili w naszym liceum zajęcia, podczas których zapoznawali młodzież z zasadami przeprowadzania debaty oksfordzkiej. Były to spotkania realizowane kompetentnie, dynamicznie i interesująco. Zalet tych spotkań można wymienić wiele. Jednakże to, co uważam za najcenniejsze, to umiejętność znalezienia w każdym uczestniku potencjału, pozytywne motywowanie poprzez wskazywanie - zawsze - plusów wystąpienia (przemowy) oraz sugerowanie, co i - przede wszystkim - w jaki sposób można jeszcze poprawić. Przynosiło to świetne rezultaty i naprawdę pomagało młodzieży rozwijać umiejętność debatowania. Współpracę z prowadzącymi nasz Szkolny Klub Debat Oksfordzkich wspominamy wspaniale!

Monika Kulbacka

nauczyciel LO im. Marii Skłodowskiej - Curie w Skawinie

To, co szczególnie zaimponowało mi w szkoleniach prowadzonych przez trenerów One Speech to rzetelna i praktyczna wiedza, pewność i jasność w jej przekazywaniu oraz innowacyjność w angażowaniu uczestników. Trenerzy dbają, aby każde szkolenie było wyjątkowe - wciąż rozwijają swój program i szukają takich metod, które najlepiej pasują do indywidualnego uczestnika. Ich profesjonalizm jest atrakcyjny, a atmosfera, którą tworzą - inspirująca.

Anna Kulma

studentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim
absolwentka II LO w Krakowie

Jakub Kozłowski współrealizował z naszą szkoła oraz ZPO w Kopance debatę profilaktyczną w ramach kampanii społecznej „No promil – no problem”. Rola Pana Jakuba polegała na wprowadzeniu uczniów w tajniki debaty oksfordzkiej, pomocy w ich przygotowaniu do wystąpień. Dodatkowo, zajął się on poprowadzeniem oraz oceną samej dyskusji, a także zadbaniem o wszelkie detale techniczne. Każde z tym zadań zostało wykonane świetnie, z dużą dozą humoru oraz profesjonalizmu.

Elwira Biel

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach

Skontaktuj się z nami

  "