Wszystkie zajęcia prowadzimy również online

Indywidualny Rozwój Lidera

Indywidualny Rozwój lidera to:

 • Autorski program rozwijający kompetencje liderskie – 11 spotkań podzielonych na trzy moduły tematyczne
 • Certyfikat ukończenia programu
 • Udział w debacie z Mistrzami Polski Debat Oksfordzkich
 • Spotkania z zewnętrznymi ekspertami

Dla kogo jest IRL?

Od Liderów wymagamy więcej niż od pozostałych. Są oni pod nieustanną presją dążenia do osiągnięcia większej aktywności i lepszych efektów. Aby sprostać wyzwaniom, ich kompetencje miękkie powinny być na najwyższym poziomie. Indywidualny Rozwój Lidera to program skierowany do ludzi chcących rozwijać umiejętności niezbędne podczas realizacji zadań liderskich oraz wykorzystywać je w pracy i życiu codziennym. Jeśli jesteś lub chciałbyś zostać liderem życia społecznego, biznesowego czy politycznego to niezależnie od branży, w której się rozwijasz – ten program jest dla Ciebie.

Program Indywidualnego Rozwoju Lidera

Indywidualny Rozwój Lidera to unikatowy program 11 spotkań, podzielonych na trzy główne moduły tematyczne. Zajęcia skupione są wokół kompetencji istotnych dla lidera – wystąpień publicznych, argumentacji i negocjacji oraz umiejętności interpersonalnych..

Każdy uczestnik Programu otrzyma certyfikat ukończenia kursu. Oprócz 11 spotkań tematycznych, zaplanowane są dwa dodatkowe, z których pierwsze to spotkanie wprowadzające do kursu oraz ostatnie, stanowiące jego zwieńczenie, to symulacja prawdziwego wystąpienia publicznego. Każde spotkanie jest na bieżąco ewaluowane, tak by umożliwić obserwację popełnianych błędów i wyciągać z nich najważniejsze wnioski do dalszej pracy.

Jednym z głównych punktów programu jest udział w debacie oksfordzkiej z Mistrzami Polski Debat. W każdej dziedzinie życia rywalizacja oraz współpraca z najlepszymi jest najefektywniejszym bodźcem do rozwoju. Sprawdza się to w aktywnościach zawodowych, w edukacji czy w sporcie. Oferujemy Ci dokładnie takie doświadczenie na płaszczyźnie dyskusji rywalizacyjnej, jaką jest debata oksfordzka.

MODUŁ I: WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Umiejętność wystąpień publicznych ma kluczowe znaczenie dla prezentacji biznesowych, negocjacji czy sprzedaży. Im lepiej się prezentujemy, tym lepsze osiągamy rezultaty zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz firmy czy organizacji. 

W ramach kursu zaplanowaliśmy cztery spotkania dotyczące wystąpień publicznych. Są to:

 1. Podstawy wystąpień publicznych.
 2. Mowa ciała
 3. Prezentacje biznesowe i storytelling
 4. Wystąpienia medialne

MODUŁ II: ARGUMENTACJA I NEGOCJACJE

Często stykamy się z wyzwaniem, jakim jest przekonanie innych do zmiany zdania czy stanowiska, pomysłu czy sposobu rozwiązania konkretnego problemu. Nauczymy Cię unikalnych technik argumentacyjnych opartych na aktualnym dorobku naukowym oraz praktycznych sposobach zaczerpniętych od najlepszych debatantów sportowych i praktyków biznesu.

W ramach modułu II odbędą się następujące zajęcia:

 1. Perswazja i metody argumentacyjne
 2. Sztuka kontrargumentacji
 3. Debata oksfordzka
 4. Techniki negocjacyjne

MODUŁ III: UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE

Dla liderów istotne nie są jedynie umiejętności związane z wystąpieniami publicznymi i argumentacją, ale także kompetencje interpersonalne. Krytyczne myślenie, budowanie relacji z zespołem, czy przekazywanie informacji zwrotnej będą nieocenione w sytuacjach takich, jak zażegnywanie konfliktu czy znajdowanie nieszablonowego rozwiązania. 

 1. Krytyczne myślenie
 2. Design thinking
 3. Relacje z zespołem i feedback

Kompetencje przyszłości

Świat dynamicznie się zmienia i do obowiązków liderów należy również przygotowanie się do tych zmian. Nasz program jest przygotowywany z myślą o rozwoju kompetencji, które pozwolą Ci być liderem patrzącym z optymizmem w przyszłość.

Krytyczne myślenie

Wg World Economic Forum krytyczne myślenie będzie czwartą najważniejszą kompetencją na rynku pracy już w 2025.  

Źródło (str. 36, tabela Top Skills 2025)

Wystąpienia publiczne i autoprezentacja

Wystąpienia publiczne to doskonała okazja do zaprezentowania własnych pomysłów i spostrzeżeń. Z tej szansy korzystają jednak nieliczni, dlatego że według artykułu dr Tsaousidesa w Psychology Today naturalnie boimy się wystąpień publicznych. Uważa on jednak, że jednym z głównych czynników strachu przed wystąpieniem jest brak umiejętności i treningu.

Źródło

Aktywne słuchanie

Słuchanie jest najczęściej wykonywaną czynnością spośród wszystkich interpersonalnych aktywności, mających kluczowe znaczenie dla efektywności lidera. Badania pokazują, że nie potrafimy słuchać efektywnie. Według Uniwersytetu Missouri z 10-minutowej prezentacji naturalnie zapamiętamy jedynie 50% treści. Słuchanie, tak samo jak wystąpienia publiczne, można trenować.

Źródło  

Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów

Codziennie liderzy podejmują mnóstwo istotnych decyzji. Szybko rozwijający się świat wymaga od nas podejmowania ich coraz więcej i coraz sprawniej. Potwierdza to również klasyfikacja O*NET amerykańskiego departamentu pracy, która zamieszcza podejmowanie decyzji wśród 10 najbardziej pożądanych przez firmy umiejętności.

Źródło

Pewność siebie

Wg University of Melbourne wysoka pewność siebie ma znaczący wpływ na zarobki oraz na sprawność awansu zawodowego.

Źródło

Budowanie relacji w grupach

W pracy spędzamy ok. 1/3 całego życia, a jakość relacji zawodowych ma istotny wpływ na nasze samopoczucie, chęć podejmowania wyzwań czy efektywność.

Źródło

Skontaktuj się z nami

  "