Wszystkie zajęcia prowadzimy również online

Młodzież

System edukacji bardzo często wymaga od młodzieży odnalezienia się  w sytuacjach, do których ich nie przygotowuje. W szkołach nie są prowadzone lekcje dotyczące rozwoju kompetencji miękkich, pomimo że umiejętności te są wymagane zarówno na zajęciach,  jak i w życiu codziennym.  Umiejętności takie  jak autoprezentacja są nieodłącznym elementem szkolnej codzienności, dlatego  warto zwrócić na nie szczególną uwagę. Sprawdzą się one w wielu sytuacjach, między innymi podczas:

  • matury ustnej
  • prezentacji w trakcie zajęć
  • wystąpień publicznych
  • procesu aplikacji na zagraniczne uczelnie wyższe
  • etapów ustnych olimpiad
  • debat

W każdej z tych sytuacji umiejętności autoprezentacji, krytycznego myślenia, szybkiej i trafnej argumentacji będą ogromnym atutem młodego człowieka. Jednocześnie pozwolą mu poczuć się pewnie w momentach, które będą decydowały o jego przyszłości. Od lat trenerzy One Speech pracują z uczniami i uczennicami pomagając im rozwijać  talenty. Wiemy, że wiedzę nie tylko warto mieć, ale również trzeba ją umiejętnie zaprezentować. I właśnie tym zajmujemy się podczas zajęć dla młodzieży.

Zajęcia indywidualne

Każdy uczeń staje przed wyzwaniami związanymi  z autoprezentacją czy wystąpieniami. Wiemy, że nie każdemu przychodzi to łatwo, ale wiemy również, że każdy może się tego nauczyć. Nasze treningi są zarówno szansą na rozwój niezbędnych umiejętności, jak również dają poczucie przewagi względem osób nietrenujących. Zwiększona pewność siebie, umiejętność argumentacji i wyrażania własnego zdania czy zdolność swobodnej wypowiedzi publicznej wpływają na intensywniejszą aktywność społeczną, pomagając konsekwentnie budować przyszłą pozycję na rynku pracy.

Zajęcia, które prowadzimy są spersonalizowane na podstawie potrzeb uczniów. Ilość zajęć, szczegółowy plan rozwoju oraz wykonywane zadania i ćwiczenia są układane według określonych na pierwszym spotkaniu oczekiwań. Program naszych spotkań tworzymy w oparciu o studia przypadku, wspólne analizy, wystąpienia czy wzajemne debaty z uczestnikami, tak aby były one praktyczne i wysoce angażujące. Przyjęta struktura zajęć, jak i indywidualne podejście pozwala na szybkie osiągnięcie postępów i zastosowanie nowych umiejętności w praktyce.

Krytyczne myślenie

Autoprezentację i
wystąpienia publiczne

Łatwość dyskutowania i przedstawiania swoich poglądów

Umiejętności liderskie

Umiejętność
pozyskiwania
i filtrowania informacji

Kompetencje
obywatelskie

Train Your Brain

Autorski program One Speech pozwalający na wszechstronny trening kompetencji miękkich. Train Your Brain składa się z 12 spotkań podzielonych na 3 moduły: Kreatywność i myślenie, Argumentacja i przekonywanie, Prezentacje i wystąpienia. W ramach tych modułów uczestnik trenuje takie umiejętności,  jak: kreatywne rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, negocjacje czy wystąpienia publiczne.

DLACZEGO WARTO?

Zawody przyszłości wymagają szerokiego wachlarza  nowych umiejętności  (należą do nich krytyczne myślenie, umiejętności analizy treści czy wystąpienia publiczne.)  Analizując potencjalne wyzwania przygotowaliśmy program,  który jest skondensowaną odpowiedzią na szerokie wymagania przyszłego rynku pracy.

WSPÓŁPRACA

Treningi mają charakter praktyczny,  a uczestnicy po każdym spotkaniu dostają zadania pozwalające na samodzielny trening nowo nabytych kompetencji. Terminy zajęć są ustalane indywidualnie, a ukończenie cyklu jest honorowane certyfikatem. 

DWA POZIOMY

W zajęciach mogą brać uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Zajęcia są dostosowane do ich  potencjału i możliwości, trenując umiejętności mające być dla nich mocnym atutem w najbliższej przyszłości.

AUTORSKI PROGRAM

Został przygotowany na bazie kilkuletniej współpracy trenerów One Speech z uczniami i składa się z 12 zajęć skupionych na treningu kreatywności, wystąpień publicznych, argumentacji czy krytycznego myślenia. Szczegółowy program zajęć Train Your Brain znajduje się w booklecie, dostępnym do pobrania tutaj.

Skontaktuj się z nami

    "