Za szybko czy za wolno? Jak znaleźć adekwatne tempo mówienia?

Za szybko czy za wolno? Jak znaleźć adekwatne tempo mówienia?

Niezliczone ilości badań wskazują jednoznacznie – kiedy komunikujemy się z innymi niezwykle ważne jest nie tylko to co mówimy, ale też sposób w jaki to mówimy. Jednym z najważniejszych czynników który odpowiada na to jak mówimy jest nasz głos i jego tempo. Jakie powinno ono być, aby mowa była atrakcyjna dla słuchacza?

Czy głos może się zmienić?

Zanim zaczniemy zmieniać tempo naszej wypowiedzi, musimy dobrze określić czy w ogóle jest to potrzebne. Bardzo często nie doceniamy naszego głosu, wiele osób mówi że nie lubi go słuchać np. podczas nagrań na dyktafonie czy w radiu. Czy słusznie? Być może tak, ale z pewnością nie jesteśmy w tym bezradni. Należy zdać sobie sprawę, że nasz głos możemy trenować, a on sam może się zmieniać jeżeli wykonamy odpowiednią pracę. Możemy ją wykonywać w wielu obszarach np. głośności mówienia, akcentowania czy wspomnianego tempa, na czym skupimy się w tym artykule.  

Jak sprawdzić tempo wystąpienia? 

Tempo mówienia czyli w dużej mierze wskaźnik ilości wyrazów mówionych na minutę. Możemy mówić szybko, adekwatnie lub wolno. Jak stwierdzić czy nie mówimy za szybko bądź za wolno? Tutaj mamy dwa sprawdzone sposoby. Pierwszy to sposób matematyczny w którym liczymy ilość słów jakie wypowiadamy w ciągu minuty. Jeżeli jest to wartość pomiędzy 100 a 150, możemy przyjąć że nasze tempo jest adekwatne dla przeciętnego odbiorcy. Przeprowadzono bowiem badania, szerzej opisane w książce Carmine Gallo „Mów jak TED” z których wynika, że ludzie którzy mówią tempem najbardziej przyjaznym dla odbiorcy, używają ok. 120 słów na minutę. Oczywiście to zależy od wielu czynników takich jak: konstrukcji zdań, przekazywana treść jak również a może przede wszystkim od naszego charakteru. Dlatego nie ma sensu traktować tych badań dosłownie i z użyciem przyborów matematycznych odliczać liczbę słów w naszym wystąpieniu. Warto jednak tą liczbę traktować jako pewien punkt odniesienia, a znaczące odstępstwa od niej powinny być dla nas sygnałem alarmowym. 

Druga metoda to przeprowadzenie własnych badań. Możemy nagrać wideo i pokazać je kilku znajomym czy jeżeli jest taka możliwość także nieznajomym. Warto tutaj zadbać o różnorodność osób, które testujemy tak żeby byli oni np. w różnym wieku czy różnej płci. Zbierając kilka opinii możesz łatwo dowiedzieć się czy nie mówisz zbyt wolno, albo co jest dużą częstszą bolączką wielu osób – mówisz za szybko. Tak zdobyta wiedza pomoże Ci pracować nad kontrolowaniem tempa mówienia.

Znaczenie tempa 

Po przeprowadzeniu badań, możesz samodzielnie ocenić czy mówisz w sposób odpowiedni czy być może za szybko lub za wolno. W tym miejscu warto powiedzieć, że przystępne tempo mówienia to tylko połowa sukcesu. Zaangażowanie słuchaczy możemy zdobyć zmieniając tempo, czyli niektóre kwestie mówiąc szybciej a niektóre wolniej. Zmiana tempa to sposób na zaangażowanie słuchaczy i „wybijanie” ich z monotonii naszej wypowiedzi, a z takim zagrożeniem mierzymy się niemal zawsze przy dłuższych wypowiedziach. Sama zmiana jest aktywizująca dla słuchacza i pomaga podkreślić nowy wątek w mowie. 

Zmianę tempa można również wykorzystać do podkreślania ważnych i mniej istotnych części naszej mowy. Nasze prezentacje często składają się z inspirującej i ciekawej treści oraz pewnych elementów teoretycznych o których trzeba powiedzieć, ale niekoniecznie są one przystępne dla słuchacza. Znając strukturę naszej mowy, możemy uprzednio założyć, które elementy zasługują na wolne i spokojne akcentowanie każdego słowa, a które z nich należy powiedzieć dynamicznie. 

Pauza jako komunikat 

Najczęściej problem szybkiego lub wolnego mówienia wpływa na inne elementy naszej mowy jak dykcja czy interakcje z odbiorcami. Kiedy mówimy zbyt szybko, łatwo jest „urwać” końcówkę danego słowa i „zdobyć” łatkę osoby chaotycznej i niedokładnej. Słowa mają moc dopiero wtedy, kiedy nasz odbiorca jest w stanie je zrozumieć, a na to największy wpływ ma nasza dykcja. W tym miejscu warto wspomnieć, że zrozumienie mowy nie opiera się tylko na zrozumieniu słów do nas wypowiadanym, ale również na emocjonalnym zaangażowaniu odbiorców w komunikat. Doskonałym sposobem na takie zaangażowanie są kilkusekundowe pauzy, występujące po ważnych zdaniach w naszej mowie. Wzmacniają one przekaz płynący z danego zdania oraz pozwalają uczestnikom na „przetrawienie” tego co właśnie usłyszeli. Mówiąc ciągiem i nie stosując pauz, nie dajemy możliwości „odpoczynku” i refleksji naszym odbiorcom, którzy zmęczeni otrzymywaniem monotonnych i nieprzerwanych komunikatów w pewnym momencie przestaną nas słuchać. 

Głos jest wielką bronią każdego mówcy i mówczyni. Jednym z najważniejszych zakresów pracy głosem jest tempo czyli to czy mówimy wolno czy szybko oraz stosowanie pauz. Praca nad tymi obszarami pozwoli Ci łatwiej zaangażować odbiorców w słuchanie Twojej mowy.

Skontaktuj się z nami

    "